Уеб сайт на Международни услуги за охрана и сигурност Охранителна дейност
www.isps-bg.com
Уеб сайт на Център за професионално обучение към фирма Международни услуги за охрана и сигурност
www.isps-education.com
Официален регистър на частните професионални колежи на МОН
Резултати от изпити Графици
БГБГ | EN EN Facebook.com
Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност”

Добре дошли!

Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност” е открит със Заповед № РД 14-74 от 18.07.2013 г. (обн. ДВ, бр. 67 от 30 юли 2013 г.)  и Заповед № РД 14-96 от 17.10.2013 г. (обн. ДВ, бр.94 от 29 октомври 2013  г.) и Заповед № РД 14-13 от 07.03.2014г. (обн. ДВ, бр.27 от 25 март 2014 г.) на Министъра на образованието и науката.

Ние работим за постигането на следните цели:

  • Осигуряване на висока професионална квалификация на нашите колежани, която да им дава увереност и самочувствие в процеса на тяхната професионална реализация и да създаде предпоставки за успешно адаптиране към работната среда.
  • Създаване на конкурентни специалисти с перспективи на националния и международния пазар на труда.
  • Създаване и повишаване на мотивацията у бъдещите специалисти за придобиване на по-висока степен на образование и за учене през целия живот.
  • Осигуряване на преход между професионалното обучение след завършено средно образование и обучението в системата на висшето образование.
Добре дошли!

Новини

КАНДИДАТ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА СЕ ЗАПИШАТ В ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

16.01.2019

КАНДИДАТ КОЛЕЖАНИ КОЙТО НЕ СА ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАПИСАНИ В ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ" С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, НО ЗА ВРЕМЕТО, В КОЕТО СЕ ОБУЧАВАТ В КОЛЕЖА, СЕ ЗАДЪЖАВАТ ДА СЕ ДИПЛОМИРАТ И ДА ПРЕДСТАВЯТ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.ТОВА Е ПЕРСПЕКТИВА ЗА ЗАВЪРШИЛИ НО НЕ ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМА.


 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В КОЛЕЖА

15.01.2019

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД 004/14.04.2016 ГОДИНА И НА ОСНОВАНИЕ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ" ЧЛЕН 1 АЛИНЕЯ 4 .

1. КОЛЕЖАНИН, КОЙТО Е ДОВЕЛ И СЪДЕЙСТВАЛ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВ КОЛЕЖАНИН В ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ" ДА БЪДЕ СТИМУЛИРАН КАТО ПОЛУЧИ ОТСТЪПКА ОТ СЛЕДВАЩ СЕМЕСТЪР В РАЗМЕР НА 5 % ОТ ДЪЛЖИМАТА ТАКСА ЗА СЕМЕСТЪРА ПО ПРОФЕСИЯТА, ПО КОЯТО СЕ ОБУЧАВА.

2. ОТСТЪПКАТА ОТ 5 % ДЪЛЖИМА НА КОЛЕЖАНИНА ДОВЕЛ ДРУГ КОЛЕЖАНИН СЕ ПРЕСМЯТА ОТ ТАКСАТА ПО ПРОФЕСИЯТА ЗА КОЯТО СЕ ОБУЧАВА И СЕ НАЧИСЛЯВА КЪМ ТАКСАТА ЗА СЛЕДВАЩ СЕМЕСТЪР. АКО ТОВА Е ПОСЛЕДНИЯТ МУ СЕМЕСТЪР СЕ НАЧИСЛЯВА КЪМ СЕМЕСТРИАЛНАТА МУ ТАКСА ЗА НЕГО.

3.ОТСТЪПКАТА ОТ 5 % СЕ ДЪЛЖИ САМО ЗА ЕДИН СЕМЕСТЪР ЗА ЕДИН ДОВЕДЕН И ЗАПИСАН КОЛЕЖАНИН, АКО ДОВЕЖДАЩИЯТ КОЛЕЖАНИН Е ДОВЕЛ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН КОЛЕЖАНИН, СЪОТВЕТНО ЗА ВСЕКИ НОВ ДОВЕДЕН И ЗАПИСАН КОЛЕЖАНИН, ПОЛУЧАВА НОВИ      5 % ОТСТЪПКА .


 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

06.01.2019

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ „МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ“ ПРЕДОСТАВЯ  ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА СВОИТЕ КОЛЕЖАНИ  ПРИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ В ПАРТНЬОРСТВО С UniCredit Bulbank (за повече информация виж „Кредити за колежани“).

 


 

Услуги

От лятото на 2013 година Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност“ предлага професионално обучение в редовна и в задочна форма след завършено средно образование.

Обучението е с продължителност 2 години и приключва с придобиване на най-високата – Четвърта степен на професионална квалификация по изучаваната професия и специалност. Придобитата квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация. Към свидетелството, при заявено желание от притежателя му, се издава EUROPASS-приложение на български и на английски езици.

Постигнати са договорености с висши учебни заведения в София и други университетски центрове за признаване на част от колежанското обучение по отделни дисциплини в бакалавърска степен на съответното професионално направление във висшето учебно заведение.

Частен професионален
колеж

 "МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ" 

гр. София, ж.к. "Свобода", ул. "Народни будители" № 2
/сградата на 153-тo спортно училище/ входа на Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" етаж 3

Тел.: 02 964 00 40
Факс: 02 964 00 44
Мобилен Телефон:+359 879 004 224
                            +359 879 004 334

E-mail: management@isps-college.com

Изпратете запитване>>

Център за професионално обучение

 "МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ" 

гр. София, ж.к. "Свобода", ул. "Народни будители" № 2
/сградата на 153-тo спортно училище/ входа на Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" етаж 3

Телефон: 02 964 00 40
Факс: 02 964 00 44
Мобилен телефон.:+359 879 800 444


E-mail: education@isps-bg.com

Изпратете запитване »

УниКредит Булбанк Токуда Болница Спортмед Център BGtop