Уеб сайт на Международни услуги за охрана и сигурност Охранителна дейност
www.isps-bg.com
Уеб сайт на Център за професионално обучение към фирма Международни услуги за охрана и сигурност
www.isps-education.com
Официален регистър на частните професионални колежи на МОН
Резултати от изпити Графици
БГБГ | EN EN Facebook.com
Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност”

Добре дошли!

Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност” е открит със Заповед № РД 14-74 от 18.07.2013 г. (обн. ДВ, бр. 67 от 30 юли 2013 г.)  и Заповед № РД 14-96 от 17.10.2013 г. (обн. ДВ, бр.94 от 29 октомври 2013  г.) и Заповед № РД 14-13 от 07.03.2014г. (обн. ДВ, бр.27 от 25 март 2014 г.) на Министъра на образованието и науката.

Ние работим за постигането на следните цели:

  • Осигуряване на висока професионална квалификация на нашите колежани, която да им дава увереност и самочувствие в процеса на тяхната професионална реализация и да създаде предпоставки за успешно адаптиране към работната среда.
  • Създаване на конкурентни специалисти с перспективи на националния и международния пазар на труда.
  • Създаване и повишаване на мотивацията у бъдещите специалисти за придобиване на по-висока степен на образование и за учене през целия живот.
  • Осигуряване на преход между професионалното обучение след завършено средно образование и обучението в системата на висшето образование.
Добре дошли!

Новини

Осигуряване на общежитие

08.03.2019

Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" осигурява на своите колежани, които не са от София, възможност за ползване на стая с две легла или единична стая в общежитието на Департамент за езиково обучение - ИЧС.Базата се ползва от колежаните по време на занятия в колежа и изпитни сесии. Цените са преференциални. Настаняването се извършва, след представяне на Уверение, издадено от колежа!


 

Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" разшири формите на обучение.

08.03.2019

От началото на 2019 година Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" предлага обучение в редовна; задочна, вечерна, индивидуална и самостоятелна форми на обучение.Увеличаването на възможностоте за обучение в горепосочените форми дава възможност на колежаните да планират и структурират времето си според тяхната заетост и възможности.Това дава по-голям достъп до предлаганите програми за обучение в Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност". 


 

Започна записването за новата учебна 2019-2020 година

06.03.2019

Уважаеми кандидат-колежани, цените както и цялата информация относно кандидатстването и записването ви в Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" можете да намерите в нашият сайт като отидете на  "ПРИЕМ". Ако се интересувате от модулите в програмите ни за обучение, и изучаваните предмето по професии и специалности, отидете на съответната професия и кликнете възху нея.

 


 

Услуги

Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност“ предлага професионално обучение в редовна, задочна, вечерна, индивидуална и самостоятелна форми на обучение, след завършено средно образование.

Обучението е с продължителност 2 (две) години общо четири семестъра и приключва с държавни изпити по теория и практика, който се полагат пред комисия от преподаватели, и представител на Инспектората по Образованието към МОН за придобиване на най-високата – Четвърта степен на професионална квалификация по изучаваната професия и специалност. Придобитата квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, като към него при заявено желание от притежателя му, се издава EUROPASS-сертификат на български или на други езици.

 

Частен професионален
колеж

 "МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ" 

гр. София, ж.к. "Свобода", ул. "Народни будители" № 2
/сградата на 153-тo спортно училище/ входа на Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" етаж 3

Телефон.: 02 964 00 40
Факс: 02 964 00 44
Мобилен Телефон:+359 

                                +359 879 004 334

E-mail: management@isps-college.com

Изпратете запитване>>

УниКредит Булбанк Токуда Болница Спортмед Център BGtop