Уеб сайт на Международни услуги за охрана и сигурност Охранителна дейност
www.isps-bg.com
Уеб сайт на Център за професионално обучение към фирма Международни услуги за охрана и сигурност
www.isps-education.com
Официален регистър на частните професионални колежи на МОН
Резултати от изпити Графици
БГБГ | EN EN Facebook.com
Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност”

За нас

Начало » За нас

"ESSE QUAM VIDERI" –
"БЪДИ, ВМЕСТО ДА КАЗВАШ, ЧЕ СИ"

Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност” е открит със Заповед № РД 14-74 от 18.07.2013 г. (обн. ДВ, бр.67 от 30 юли 2013 г.) и Заповед № РД 14-96 от 17.10.2013 г. (обн. ДВ, бр.94 от 29 октомври 2013  г.) и Заповед № РД 14-13 от 07.03.2014г. (обн. ДВ, бр.27 от 25 март 2014 г.) на Министъра на образованието и науката.

Колежът започва дейността си от учебната 2013-2014 година.Професионалното обучение се осъществява в дневна и задочна форми на обучение.За учебната 2019-2020 година Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" обучава и във вечерна, индивидуална и самостоятелна форми на обучение, след завършено средно образование, по следните професии и специалности:

 • Професия „Охранител”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ”
 • Професия „Парамедик”, специалност „ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПОСТРАДАЛИ И БОЛНИ ХОРА, ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ И АСИСТИРАНЕ НА ЛЕКАРЯ В СПЕШНАТА ПОМОЩ”
 • Професия „Спортен масажист”, специалност „СПОРТЕН МАСАЖ”
 • Професия „Инструктор по фитнес”, специалност „ФИТНЕС”
 • Професия „Треньор”, специалност „По вид спорт – СПОРТНА СТРЕЛБА”
 • Професия „Треньор”, специалност „По вид спорт – КАРАТЕ-КИОКУШИН”
 • Професия „Треньор”, специалност „По вид спорт – ДЖУ ДЖИЦУ”
 • ​Професия“Треньор“ , специалност „По вид спорт – ТАЕКУОНДО“

Колежът разполага с материална база, оборудвана с всички необходими средства за провеждането на съобразен с държавните образователни изисквания качествен учебен процес. Нашите преподаватели са с висока научна подготовка и богат професионален опит, успешно реализирани в своите професии. Това са нашите гаранции за осигуряване на обучение с европейско качество и впоследствие – гаранции за успешна професионална реализация на нашите колежани.

Намерението ни е да увеличаваме броя на професиите и специалностите, по които ще осигуряваме професионална подготвка, както и да постигнем акредтиране на колежанските специалности към висши учебни заведения и университети, които осъществяват прием по специалности от съответните професионални направления.

Ние работим за постигането на следните цели:

 • Осигуряване на висока професионална квалификация на нашите колежани, която да им дава увереност и самочувствие в процеса на тяхната професионална реализация и да създаде предпоставки за успешно адаптиране към работната среда.
 • Създаване на конкурентни специалисти с перспективи на националния и международния пазар на труда.
 • Създаване и повишаване на мотивацията у бъдещите специалисти за придобиване на по-висока степен на образование и за учене през целия живот.
 • Осигуряване на преход между професионалното обучение след завършено средно образование и обучението в системата на висшето образование.

Преподавателите и ръководството на Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност” имат амбицията да постигнат висока степен на доверие у потребителите на образователни услуги, като се отнасят с внимание и грижа към всеки колежанин и осъществяват реално и с висока степен на отговорност дейностите по професионално обучение и подготовка, водени от девиза на колежа: ESSE QUAM VIDERI

За нас

Новини

Осигуряване на общежитие

08.03.2019

Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" осигурява на своите колежани, които не са от София, възможност за ползване на стая с две легла или единична стая в общежитието на Департамент за езиково обучение - ИЧС.Базата се ползва от колежаните по време на занятия в колежа и изпитни сесии. Цените са преференциални. Настаняването се извършва, след представяне на Уверение, издадено от колежа!


 

Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" разшири формите на обучение.

08.03.2019

От началото на 2019 година Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" предлага обучение в редовна; задочна, вечерна, индивидуална и самостоятелна форми на обучение.Увеличаването на възможностоте за обучение в горепосочените форми дава възможност на колежаните да планират и структурират времето си според тяхната заетост и възможности.Това дава по-голям достъп до предлаганите програми за обучение в Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност". 


 

Започна записването за новата учебна 2019-2020 година

06.03.2019

Уважаеми кандидат-колежани, цените както и цялата информация относно кандидатстването и записването ви в Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" можете да намерите в нашият сайт като отидете на  "ПРИЕМ". Ако се интересувате от модулите в програмите ни за обучение, и изучаваните предмето по професии и специалности, отидете на съответната професия и кликнете възху нея.

 


 
УниКредит Булбанк Токуда Болница Спортмед Център BGtop