Уеб сайт на Международни услуги за охрана и сигурност Охранителна дейност
www.isps-bg.com
Уеб сайт на Център за професионално обучение към фирма Международни услуги за охрана и сигурност
www.isps-education.com
Официален регистър на частните професионални колежи на МОН
Резултати от изпити Графици
БГБГ | EN EN Facebook.com
Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност”

За нас

Начало » За нас

"ESSE QUAM VIDERI" –
"БЪДИ, ВМЕСТО ДА КАЗВАШ, ЧЕ СИ"

Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност” е открит със Заповед № РД 14-74 от 18.07.2013 г. (обн. ДВ, бр.67 от 30 юли 2013 г.) и Заповед № РД 14-96 от 17.10.2013 г. (обн. ДВ, бр.94 от 29 октомври 2013  г.) и Заповед № РД 14-13 от 07.03.2014г. (обн. ДВ, бр.27 от 25 март 2014 г.) на Министъра на образованието и науката.

Колежът започва дейността си от учебната 2013-2014 година с професионално обучение в дневна и в задочна форма, след завършено средно образование, по следните професии и специалности:

 • Професия „Охранител”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ”
 • Професия „Парамедик”, специалност „ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПОСТРАДАЛИ И БОЛНИ ХОРА, ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ И АСИСТИРАНЕ НА ЛЕКАРЯ В СПЕШНАТА ПОМОЩ”
 • Професия „Спортен масажист”, специалност „СПОРТЕН МАСАЖ”
 • Професия „Инструктор по фитнес”, специалност „ФИТНЕС”
 • Професия „Треньор”, специалност „По вид спорт – СПОРТНА СТРЕЛБА”
 • Професия „Треньор”, специалност „По вид спорт – КАРАТЕ-КИОКУШИН”
 • Професия „Треньор”, специалност „По вид спорт – ДЖУ ДЖИЦУ”
 • ​Професия“Треньор“ , специалност „По вид спорт – ТАЕКУОНДО“

Колежът разполага с материална база, оборудвана с всички необходими средства за провеждането на съобразен с държавните образователни изисквания качествен учебен процес. Нашите преподаватели са с висока научна подготовка и богат професионален опит, успешно реализирани в своите професии. Това са нашите гаранции за осигуряване на обучение с европейско качество и впоследствие – гаранции за успешна професионална реализация на нашите колежани.

Намерението ни е да увеличаваме броя на професиите и специалностите, по които ще осигуряваме професионална подготвка, както и да постигнем акредтиране на колежанските специалности към висши учебни заведения и университети, които осъществяват прием по специалности от съответните професионални направления.

Ние работим за постигането на следните цели:

 • Осигуряване на висока професионална квалификация на нашите колежани, която да им дава увереност и самочувствие в процеса на тяхната професионална реализация и да създаде предпоставки за успешно адаптиране към работната среда.
 • Създаване на конкурентни специалисти с перспективи на националния и международния пазар на труда.
 • Създаване и повишаване на мотивацията у бъдещите специалисти за придобиване на по-висока степен на образование и за учене през целия живот.
 • Осигуряване на преход между професионалното обучение след завършено средно образование и обучението в системата на висшето образование.

Преподавателите и ръководството на Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност” имат амбицията да постигнат висока степен на доверие у потребителите на образователни услуги, като се отнасят с внимание и грижа към всеки колежанин и осъществяват реално и с висока степен на отговорност дейностите по професионално обучение и подготовка, водени от девиза на колежа: ESSE QUAM VIDERI

За нас

Новини

КАНДИДАТ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА СЕ ЗАПИШАТ В ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

16.01.2017

КАНДИДАТ КОЛЕЖАНИ КОЙТО НЕ СА ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАПИСАНИ В ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ" С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, НО ЗА ВРЕМЕТО, В КОЕТО СЕ ОБУЧАВАТ В КОЛЕЖА, СЕ ЗАДЪЖАВАТ ДА СЕ ДИПЛОМИРАТ И ДА ПРЕДСТАВЯТ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.ТОВА Е ПЕРСПЕКТИВА ЗА ЗАВЪРШИЛИ НО НЕ ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМА.


 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В КОЛЕЖА

15.01.2017

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД 004/14.04.2016 ГОДИНА И НА ОСНОВАНИЕ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ" ЧЛЕН 1 АЛИНЕЯ 4 .

1. КОЛЕЖАНИН, КОЙТО Е ДОВЕЛ И СЪДЕЙСТВАЛ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВ КОЛЕЖАНИН В ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ" ДА БЪДЕ СТИМУЛИРАН КАТО ПОЛУЧИ ОТСТЪПКА ОТ СЛЕДВАЩ СЕМЕСТЪР В РАЗМЕР НА 5 % ОТ ДЪЛЖИМАТА ТАКСА ЗА СЕМЕСТЪРА ПО ПРОФЕСИЯТА, ПО КОЯТО СЕ ОБУЧАВА.

2. ОТСТЪПКАТА ОТ 5 % ДЪЛЖИМА НА КОЛЕЖАНИНА ДОВЕЛ ДРУГ КОЛЕЖАНИН СЕ ПРЕСМЯТА ОТ ТАКСАТА ПО ПРОФЕСИЯТА ЗА КОЯТО СЕ ОБУЧАВА И СЕ НАЧИСЛЯВА КЪМ ТАКСАТА ЗА СЛЕДВАЩ СЕМЕСТЪР. АКО ТОВА Е ПОСЛЕДНИЯТ МУ СЕМЕСТЪР СЕ НАЧИСЛЯВА КЪМ СЕМЕСТРИАЛНАТА МУ ТАКСА ЗА НЕГО.

3.ОТСТЪПКАТА ОТ 5 % СЕ ДЪЛЖИ САМО ЗА ЕДИН СЕМЕСТЪР ЗА ЕДИН ДОВЕДЕН И ЗАПИСАН КОЛЕЖАНИН, АКО ДОВЕЖДАЩИЯТ КОЛЕЖАНИН Е ДОВЕЛ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН КОЛЕЖАНИН, СЪОТВЕТНО ЗА ВСЕКИ НОВ ДОВЕДЕН И ЗАПИСАН КОЛЕЖАНИН, ПОЛУЧАВА НОВИ      5 % ОТСТЪПКА .


 

ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2017 - 2018 ГОДИНА!

06.01.2017

 

ЦЕНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗБРАНАТА ОТ ВАС ПРОФЕСИЯ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В САЙТА НИ НА "ПРИЕМ"

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС ! НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ РАЗВИЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНО В ОБЛАСТИ, В КОИТО МНОГО ОТ ВАС ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ УСПЕШНО ! НИЕ ЕДИНСТВЕНИ ПРЕДЛАГАМЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИЯ "ПАРАМЕДИК" ЗА 4-ТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ. ДО 2020 ГОДИНА, ПО ДУМИТЕ НА ЗДРАВНИЯ МИНИСТЪР, ТРЯБВА ДА СЕ ВЛЕЯТ В СИСТЕМАТА НА СПЕШНАТА ПОМОЩ 2000 ПАРАМЕДИЦИ....ЕДИНСТВЕНИТЕ СМЕ НИЕ, НЕ ГУБЕТЕ ВРЕМЕ, ОБУЧЕНИЕТО Е ДВЕ ГОДИНИ.ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАПИСВАНЕТО НА КОЛЕЖАНИ В КОЛЕЖА ВИЖТЕ НА "ПРИЕМ".


 
УниКредит Булбанк Токуда Болница Спортмед Център BGtop