Уеб сайт на Международни услуги за охрана и сигурност Охранителна дейност
www.isps-bg.com
Уеб сайт на Център за професионално обучение към фирма Международни услуги за охрана и сигурност
www.isps-education.com
Официален регистър на частните професионални колежи на МОН
Резултати от изпити Графици
БГБГ | EN EN Facebook.com
Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност”

Прием

Начало » Прием

За 2018/2019 учебна година ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ „МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ“, гр. София осъществява прием в РЕДОВНА и ЗАДОЧНА ФОРМА на обучение по следните професии от IV-та степен на професионална квалификация, съгласно Списък на професиите за професионално образование и обучение на Министерството на образованието и науката:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Комплект документи на Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" се продават само в сградата на колежа и са на цена от 60 лева. 
 • Диплома за средно образование.
 • Медицинско свидетелство на кандидата, издадено от личния му лекар за това, че не страда от заболявания, противопоказни за обучение по съответната професия/специалност.
 • Снимки – 4 броя формат за документи /мат/.
 • Документ от банката за платена семестриална такса, след представяне в колежа, се издава и фактура..Таксата може да се заплати и в сградата на колежа, за което се издава фактура с касов бон.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ“.

 • Комплект документи на  ЧПК "Международни услуги за охрана и сигурност". Документите се закупуват от колежа и са на цена от 60 лева. 
 • Диплома за средно образование.
 • Медицинско свидетелство на кандидата, издадено от личния му лекар за това, че не страда от заболявания, противопоказни за обучение по съответната професия/специалност
 • Медицинско удостоверение от психодиспансер.
 • Свидетелство за съдимост - валидно към датата на подаване на документи.
 • Снимки – 4 броя формат за документи /мат/.
 • Документ от банката за платена семестриална такса.
 • При подаване на документите кандидатите полагат тест за психологическа пригодност.

За удобството на нашите колежани предлагаме банкови сметки който се дават от ръководството на колежа след закупен комплект документи, и попълнено заявление за кандидатстване :

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ , КОИТО СЕ ОФОРМЯТ В КОЛЕЖА:

 • Договор за обучение.
 • Комплект  документи закупени, попълнени и подписани от кандидатколежанина. 

АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ:

Такса за закупуване на документи - 60 лева.

Такса за обработка на документи - 50 лева. Дължи се еднократно при подаване на заявление за записване.

Такса за полагане на психологически тест - 50 лева. Дължи се еднократно при подаване на заявление за записване само от кандидатите за обучение в специалност "Организация на охранителната дейност".

Такса за изготвяне и издаване на служебни бележки или уверения - 50 лева за всяка служебна бележка или уверение поотделно.

За постъпилите такси се издава фактурa.

БАНКОВА СМЕТКА НА ЧПК МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ

в UniCredit Bulbank

IBAN - BG98UNCR70001522505068

BIC - UNCRBGSF 

Таксите се внасят от името на колежанина с неговите лични данни / трите имена и ЕГН / .

В основание за плащане се записват: 

Такса за обучение за 1 семестър

Специалност..................................................................

Форма на обучение.......................................................

                                 / дневна или задочна /

СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА
УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

ЗА РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: От 07 януари 2018 година до 01 октомври 2018 година.

ПЪРВИ ЕТАП НА ЗАПИСВАНЕ: От 07 януари 2018 година до 30 юни 2018 година. 

ВТОРИ ЕТАП НА ЗАПИСВАНЕ: От 01 юли 2018 година до 01 октомври 2018 година / само при наличие на свободни места./

ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: От 07 януари 2018 година до 01 октомври 2018 година.

ПЪРВИ ЕТАП НА ЗАПИСВАНЕ: От 07 януари 2018 година до 30 юни 2018 година.

ВТОРИ ЕТАП НА ЗАПИСВАНЕ: От 01 юли 2018 година до 01 октомври 2018 година / само при наличие на свободни места./

 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНА

723030 ПРОФЕСИЯ ПАРАМЕДИК

7230303 Специалност "Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране на лекаря в спешната помощ"

 

Такса за един учебен семестър дневна форма на обучение: 1879,03 лева.

За учебната 2018/2019 година обявяваме 20 места за прием на колежани в дневна форма на обучение

Такса за един учебен семестър задочна форма на обучение: 1510,02 лева

За учебната 2018/2019 година обявяваме 20 места за прием на колежани в задочна форма на обучение

 

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

Към момента Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" е единственият колеж на теритирията на Република България, който предлага 4-та (четвърта) степен на професионална квалификация по професия "Парамедик". Тази професионална квалификация е най-високата по Закона за професионалното обучение и образование. Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" вече трета година осъществява обучение по професия "Парамедик" и има сериозни традиции в това направление.

За обучение по професията „Парамедик" с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит. Необходимо е лицата да притежават свидетелство за правоуправление на МПС, категория „B“, придобито в съответствие с Наредба № 37/11.01.2008 г. и съгласно учебна документация за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от Министерството на образованието и науката и чл. 153, т. 1 от Закона за движение по пътищата.

В случай, че не притежават свидетелство за правоуправление на МПС, категория „B“, колежаните следва да завършат съответните курсове и да придобият необходимата правоспособност паралелно с колежанското обучение, за да могат след завършване на професионалното си обучение да упражняват успешно професионалната си дейност.
 

813060 ПРОФЕСИЯ СПОРТЕН МАСАЖИСТ

8130301 Специалност Спортен масаж


 

Такса за един учебен семестър дневна форма на обучение: 2267,77 лева.

За учебната 2018/2019 година обявяваме 20 места за прием на колежани в дневна форма на обучение

Такса за един учебен семестър задочна форма на обучение: 1821,96 лева

За учебната 2018/2019 година обявяваме 20 места за прием на колежани в задочна форма на обучение
 

ФАКУЛТЕТ СИГУРНОСТ

861010 ПРОФЕСИЯ ОХРАНИТЕЛ

8610104 Специалност Организация на охранителната дейност

 

Такса за един учебен семестър дневна форма на обучение: 1831,47 лева

За учебната 2018/2019 година обявяваме 20 места за прием на колежани в дневна форма на обучение

Такса за един учебен семестър задочна форма на обучение: 1603,44 лева

За учебната 2018/2019 година обявяваме 20 места за прием на колежани в задочна форма на обучение
 

За обучението по професия „Охранител“ с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация се изисква кандидатите да имат добра физическа подготовка. При кандидатстване за се полага психологически изпит.

Завършилите Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" ползват предимства при постъпване на работа съгласно Наредба № 9 от 4 декември 2006 година за придобиване на квалификация по професия "Охранител" (обнародвано в Държавен Вестник брой 13 от 2007 година). Те имат предимство при равни други условия при кандидатстване за работа в държавните охранителни структури, могат да заемат ръководни длъжности в охранителни сртуктури или да работят като експерти по сигурността в банки и други икономически структури. Випускниците отговарят на изискванията на член 28, алинея 2 от Закона за частната охранителна дейност (Държавен Вестник брой 15 от 2004 година).
 

​ФАКУЛТЕТ СПОРТ

813030 ПРОФЕСИЯ ТРЕНЬОР

8130301 Специалност Треньор по спортна стрелба


 

Такса за един учебен семестър дневна форма на обучение: 1560,56 лева

За учебната 2018/2019 година обявяваме 20 места за прием на колежани в дневна форма на обучение

Такса за един учебен семестър задочна форма на обучение: 1508,94 лева

За учебната 2018/2019 година обявяваме 20 места за прием на колежани в задочна форма на обучение
 

8130301 Специалност Треньор по карате-киокушин

 

 

 

Такса за един учебен семестър дневна форма на обучение: 1560,56 лева

За учебната 2018/2019 година обявяваме 20 места за прием на колежани в дневна форма на обучение 

Такса за един учебен семестър задочна форма на обучение: 1508,94 лева

За учебната 2018/2019 година обявяваме 20 места за прием на колежани в задочна форма на обучение
 

8130301 Специалност Треньор по джу джицу
 

Такса за един учебен семестър дневна форма на обучение: 1560,56 лева

За ученбата 2018/2019 година обявяваме 20 места за прием на колежани в дневна форма на обучение

Такса за един учебен семестър задочна форма на обучение: 1508,94 лева

За учебната 2018/2019 година обявяваме 20 места за прием на колежани в задочна форма на обучение 
 

8130301 Специалност Треньор по таекуондо
 

Такса за един учебен семестър дневна форма на обучение: 1560,56 лева

За учебната 2018/2019 година обявяваме 20 места за прием на колежани в дневна форма на обучение

Такса за един учебен семестър задочна форма на обучение: 1508,94 лева

За учебната 2018/2019 година обявяваме 20 места за прием на колежани в задочна форма на обучение

За всички специалности от Професия „Треньор“ се изисква кандидатите да са се занимавали и да имат опит в съответният вид спорт.
 

813050 ПРОФЕСИЯ ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС

8130301 Специалност Фитнес


 

Такса за един учебен семестър дневна форма на обучение: 1560,56 лева

За учебната 2018/2019 година обявяваме 20 места за прием на колежани в дневна форма на обучение 

Такса за един учебен семестър задочна форма на обучение: 1508,94 лева

За учебната 2018/2019 година обявяваме 20 места за прием на колежани в задочна форма на обучение 

Изискване към кандидатите е да имат общи познания в областта на фитнеса.
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението в колежа е с продължителност 2 учебни години, като всяка от тях е разделена на два учебни семестъра.

Обучението в редовна форма се осъществява по седмично разписание. Оценяването на знанията на колежаните е въз основа на текущо оценяване по всеки учебен предмет и оформяне на срочни и годишни оценки.

В задочна форма преподаването на учебното съдържание се организира в очни занятия за всеки учебен семестър. Оценяването на знанията на колежаните е чрез полагане на изпити по учебните предмети за съответния учебен семестър.

След приключване на обучението колежаните полагат държавни изпити по теория на професията/специалността и по практика на професията/специалността. Придобитата професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация за придобита IV-та степен на професионална квалификация по съответната професия/специалност.

ИЗДАВАНЕ НА EUROPASS СЕРТИФИКАТ

Еuropass Сертификат се издава след попълнено писменно заявление, към свидетелството за професионална квалификация на колежанина. 

Цените за издаването на този документ са:

Europass сертификат на български език от 70 лева за един брой Europass сертификат.

Europass сертификат на: английски;френски;немски;испански;италиански;руски;

гръцки;турски;сръбски;хърватски;македонски;румънски;

чешки;португалски;словашки;полски;унгарски езици от 200 лева за един брой Europass сертификат.

Europass  сертификат на: холандски,шведски,датски и арабски езици от 280 лева за един брой Europass сертификат.

ПРЕФЕРЕНЦИИ

Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" присъжда ежегодно стипендия за отличен успех. С намалена такса за обучение се ползват сираци, полусираци, близнаци и братя и сестри.

ВАЖНО!!! ВАЖНО!!! ВАЖНО!!!

Всеки вече записан и обучаващ се колежанин в Частен професионален колеж "Междинародни услуги за охрана и сигурност", който популяризира и рекламира Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" като доведе нов колежанин който се запише в колежа, след записването на съответният колежанин и след заплащане на таксата за първи семестър, получава 5% отстъпка от такса за първи семестър, като материален стимул и израз на благодарност от страна на Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност".

 

 

Прием

Новини

КАНДИДАТ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА СЕ ЗАПИШАТ В ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

16.01.2017

КАНДИДАТ КОЛЕЖАНИ КОЙТО НЕ СА ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАПИСАНИ В ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ" С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, НО ЗА ВРЕМЕТО, В КОЕТО СЕ ОБУЧАВАТ В КОЛЕЖА, СЕ ЗАДЪЖАВАТ ДА СЕ ДИПЛОМИРАТ И ДА ПРЕДСТАВЯТ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.ТОВА Е ПЕРСПЕКТИВА ЗА ЗАВЪРШИЛИ НО НЕ ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМА.


 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В КОЛЕЖА

15.01.2017

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД 004/14.04.2016 ГОДИНА И НА ОСНОВАНИЕ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ" ЧЛЕН 1 АЛИНЕЯ 4 .

1. КОЛЕЖАНИН, КОЙТО Е ДОВЕЛ И СЪДЕЙСТВАЛ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВ КОЛЕЖАНИН В ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ" ДА БЪДЕ СТИМУЛИРАН КАТО ПОЛУЧИ ОТСТЪПКА ОТ СЛЕДВАЩ СЕМЕСТЪР В РАЗМЕР НА 5 % ОТ ДЪЛЖИМАТА ТАКСА ЗА СЕМЕСТЪРА ПО ПРОФЕСИЯТА, ПО КОЯТО СЕ ОБУЧАВА.

2. ОТСТЪПКАТА ОТ 5 % ДЪЛЖИМА НА КОЛЕЖАНИНА ДОВЕЛ ДРУГ КОЛЕЖАНИН СЕ ПРЕСМЯТА ОТ ТАКСАТА ПО ПРОФЕСИЯТА ЗА КОЯТО СЕ ОБУЧАВА И СЕ НАЧИСЛЯВА КЪМ ТАКСАТА ЗА СЛЕДВАЩ СЕМЕСТЪР. АКО ТОВА Е ПОСЛЕДНИЯТ МУ СЕМЕСТЪР СЕ НАЧИСЛЯВА КЪМ СЕМЕСТРИАЛНАТА МУ ТАКСА ЗА НЕГО.

3.ОТСТЪПКАТА ОТ 5 % СЕ ДЪЛЖИ САМО ЗА ЕДИН СЕМЕСТЪР ЗА ЕДИН ДОВЕДЕН И ЗАПИСАН КОЛЕЖАНИН, АКО ДОВЕЖДАЩИЯТ КОЛЕЖАНИН Е ДОВЕЛ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН КОЛЕЖАНИН, СЪОТВЕТНО ЗА ВСЕКИ НОВ ДОВЕДЕН И ЗАПИСАН КОЛЕЖАНИН, ПОЛУЧАВА НОВИ      5 % ОТСТЪПКА .


 

ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2017 - 2018 ГОДИНА!

06.01.2017

 

ЦЕНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗБРАНАТА ОТ ВАС ПРОФЕСИЯ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В САЙТА НИ НА "ПРИЕМ"

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС ! НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ РАЗВИЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНО В ОБЛАСТИ, В КОИТО МНОГО ОТ ВАС ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ УСПЕШНО ! НИЕ ЕДИНСТВЕНИ ПРЕДЛАГАМЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИЯ "ПАРАМЕДИК" ЗА 4-ТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ. ДО 2020 ГОДИНА, ПО ДУМИТЕ НА ЗДРАВНИЯ МИНИСТЪР, ТРЯБВА ДА СЕ ВЛЕЯТ В СИСТЕМАТА НА СПЕШНАТА ПОМОЩ 2000 ПАРАМЕДИЦИ....ЕДИНСТВЕНИТЕ СМЕ НИЕ, НЕ ГУБЕТЕ ВРЕМЕ, ОБУЧЕНИЕТО Е ДВЕ ГОДИНИ.ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАПИСВАНЕТО НА КОЛЕЖАНИ В КОЛЕЖА ВИЖТЕ НА "ПРИЕМ".


 
УниКредит Булбанк Токуда Болница Спортмед Център BGtop