Уеб сайт на Международни услуги за охрана и сигурност Охранителна дейност
www.isps-bg.com
Уеб сайт на Център за професионално обучение към фирма Международни услуги за охрана и сигурност
www.isps-education.com
Официален регистър на частните професионални колежи на МОН
Резултати от изпити Графици
БГБГ | EN EN Facebook.com
Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност”

Прием

Начало » Прием

За 2019/2020 учебна година ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ „МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ“, гр. София осъществява прием в РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ВЕЧЕРНА, ИНДИВИДУАЛНА и САМОСТОЯТЕЛНА форми на обучение по следните професии от IV-та степен на професионална квалификация, съгласно Списък на професиите за професионално образование и обучение на Министерството на образованието и науката:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Комплект документи на Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" се продават само в сградата на колежа и са на цена от 69 лева. 
 • Диплома за средно образование.
 • Медицинско свидетелство на кандидата, издадено от личния му лекар за това, че не страда от заболявания, противопоказни за обучение по съответната професия/специалност.
 • Снимки – 4 броя формат за документи /мат/.
 • Документ от банката за платена семестриална такса, след представяне в колежа, се издава и фактура..Таксата може да се заплати и в сградата на колежа, за което се издава фактура с касов бон.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ“.

 • Комплект документи на  ЧПК "Международни услуги за охрана и сигурност". Документите се закупуват от колежа и са на цена от 69 лева. 
 • Диплома за средно образование.
 • Медицинско свидетелство на кандидата, издадено от личния му лекар за това, че не страда от заболявания, противопоказни за обучение по съответната професия/специалност
 • Медицинско удостоверение от психодиспансер.
 • Свидетелство за съдимост - валидно към датата на подаване на документи.
 • Снимки – 4 броя формат за документи /мат/.
 • Документ от банката за платена семестриална такса.
 • При подаване на документите кандидатите полагат тест за психологическа пригодност.

За удобството на нашите колежани предлагаме банкови сметки който се дават от ръководството на колежа след закупен комплект документи, и попълнено заявление за кандидатстване :

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ , КОИТО СЕ ОФОРМЯТ В КОЛЕЖА:

 • Договор за обучение.
 • Комплект  документи закупени, попълнени и подписани от кандидатколежанина. 

АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ:

Такса за закупуване на документи - 69 лева.

Такса за обработка на документи - 57.50 лева. Дължи се еднократно при подаване на заявление за записване.

Такса за полагане на психологически тест - 57.50 лева. Дължи се еднократно при подаване на заявление за записване само от кандидатите за обучение в специалност "Организация на охранителната дейност".

Такса за изготвяне и издаване на служебни бележки или уверения - 57.50 лева за всяка служебна бележка или уверение поотделно.

За постъпилите такси се издава фактурa.

БАНКОВА СМЕТКА НА ЧПК МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ

в UniCredit Bulbank

IBAN - BG98UNCR70001522505068

BIC - UNCRBGSF 

Таксите се внасят от името на колежанина с неговите лични данни / трите имена и ЕГН / .

В основание за плащане се записват: 

Такса за обучение за 1 семестър

Специалност...........................................................................................................................

Форма на обучение................................................................................................................

                                   / дневна, задочна, вечерна, индивидуална или самостоятелна/

СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА
УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

ЗА РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: От 07 януари 2019 година до 01 октомври 2019 година.

ПЪРВИ ЕТАП НА ЗАПИСВАНЕ: От 07 януари 2019 година до 30 юни 2019 година. 

ВТОРИ ЕТАП НА ЗАПИСВАНЕ: От 01 юли 2019 година до 01 октомври 2019 година / само при наличие на свободни места./

ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: От 07 януари 2019 година до 01 октомври 2019 година.

ПЪРВИ ЕТАП НА ЗАПИСВАНЕ: От 07 януари 2019 година до 30 юни 2019 година.

ВТОРИ ЕТАП НА ЗАПИСВАНЕ: От 01 юли 2019 година до 01 октомври 2019 година / само при наличие на свободни места./

ЗА ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: От 07 януари 2019 година до 01 октомври 2019 година.

ПЪРВИ ЕТАП НА ЗАПИСВАНЕ: От 07 януари 2019 година до 30 юни 2019 година.

ВТОРИ ЕТАП НА ЗАПИСВАНЕ: От 01 юли 2019 година до 01 октомври 2019 година / само при наличие на свободни места./

ЗА ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: От 07 януари 2019 година до 01 октомври 2019 година.

ПЪРВИ ЕТАП НА ЗАПИСВАНЕ: От 07 януари 2019 година до 30 юни 2019 година.

ВТОРИ ЕТАП НА ЗАПИСВАНЕ: От 01 юли 2019 година до 01 октомври 2019 година / само при наличие на свободни места./

ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: От 07 януари 2019 година до 01 октомври 2019 година.

ПЪРВИ ЕТАП НА ЗАПИСВАНЕ: От 07 януари 2019 година до 30 юни 2019 година.

ВТОРИ ЕТАП НА ЗАПИСВАНЕ: От 01 юли 2019 година до 01 октомври 2019 година / само при наличие на свободни места./

 

 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНА

723030 ПРОФЕСИЯ ПАРАМЕДИК

7230303 Специалност "Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране на лекаря в спешната помощ"

 

Такса за един учебен семестър дневна форма на обучение: 2160.88 лева.

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в дневна форма на обучение

Такса за един учебен семестър задочна форма на обучение: 1736.52 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в задочна форма на обучение

Такса за един учебен семестър вечерна форма на обучение: 2160.88 лева.

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани във вечерна форма на обучение

Такса за един учебен семестър индивидуална форма на обучение: 2160.88 лева.

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в индивидуална форма на обучение

Такса за един учебен семестър самостоятелна форма на обучение: 2160.88 лева.

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в самостоятелна форма на обучение

 

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

Към момента Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" е единственият колеж на теритирията на Република България, който предлага 4-та (четвърта) степен на професионална квалификация по професия "Парамедик". Тази професионална квалификация е най-високата по Закона за професионалното обучение и образование. Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" вече шеста година осъществява обучение по професия "Парамедик" и има сериозни традиции в това направление.

За обучение по професията „Парамедик" с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит. Необходимо е лицата да притежават свидетелство за правоуправление на МПС, категория „B“, придобито в съответствие с Наредба № 37/11.01.2008 г. и съгласно учебна документация за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от Министерството на образованието и науката и чл. 153, т. 1 от Закона за движение по пътищата.

В случай, че не притежават свидетелство за правоуправление на МПС, категория „B“, колежаните следва да завършат съответните курсове и да придобият необходимата правоспособност паралелно с колежанското обучение, за да могат след завършване на професионалното си обучение да упражняват успешно професионалната си дейност.
 

813060 ПРОФЕСИЯ СПОРТЕН МАСАЖИСТ

8130301 Специалност Спортен масаж


 

Такса за един учебен семестър дневна форма на обучение: 2607.94 лева.

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в дневна форма на обучение

Такса за един учебен семестър задочна форма на обучение: 2095.25 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в задочна форма на обучение

Такса за един учебен семестър вечерна форма на обучение: 2607.94 лева.

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани във вечерна форма на обучение

Такса за един учебен семестър индивидуална форма на обучение: 2607.94 лева.

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в индивидуална форма на обучение

Такса за един учебен семестър самостоятелна форма на обучение: 2607.94 лева.

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в самостоятелна форма на обучение

 

ФАКУЛТЕТ СИГУРНОСТ

861010 ПРОФЕСИЯ ОХРАНИТЕЛ

8610104 Специалност Организация на охранителната дейност

 


Такса за един учебен семестър дневна форма на обучение: 2106.19 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в дневна форма на обучение

Такса за един учебен семестър задочна форма на обучение: 1843.96 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в задочна форма на обучение

Такса за един учебен семестър вечерна форма на обучение: 2106.19 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани във вечерна форма на обучение

Такса за един учебен семестър индивидуална форма на обучение: 2106.19 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в индивидуална форма на обучение

Такса за един учебен семестър самостоятелна форма на обучение: 2106.19 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в самостоятелна форма на обучение

 

За обучението по професия „Охранител“ с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация се изисква кандидатите да имат добра физическа подготовка. При кандидатстване за се полага психологически изпит.

Завършилите Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" ползват предимства при постъпване на работа съгласно Наредба № 9 от 4 декември 2006 година за придобиване на квалификация по професия "Охранител" (обнародвано в Държавен Вестник брой 13 от 2007 година). Те имат предимство при равни други условия при кандидатстване за работа в държавните охранителни структури, могат да заемат ръководни длъжности в охранителни сртуктури или да работят като експерти по сигурността в банки и други икономически структури. Випускниците отговарят на изискванията на член 28, алинея 2 от Закона за частната охранителна дейност (Държавен Вестник брой 15 от 2004 година).
 

​ФАКУЛТЕТ СПОРТ

813030 ПРОФЕСИЯ ТРЕНЬОР

8130301 Специалност Треньор по спортна стрелба


 

Такса за един учебен семестър дневна форма на обучение: 1794.64 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в дневна форма на обучение

Такса за един учебен семестър задочна форма на обучение: 1735.28 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в задочна форма на обучение

Такса за един учебен семестър вечерна форма на обучение: 1794.64 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани във вечерна форма на обучение

Такса за един учебен семестър индивидуална форма на обучение: 1794.64 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в индивидуална форма на обучение

Такса за един учебен семестър самостоятелна форма на обучение: 1794.64 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в самостоятелна форма на обучение

 

8130301 Специалност Треньор по карате-киокушин

 

 

 

Такса за един учебен семестър дневна форма на обучение: 1794.64 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в дневна форма на обучение 

Такса за един учебен семестър задочна форма на обучение: 1735.28 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в задочна форма на обучение

Такса за един учебен семестър вечерна форма на обучение: 1794.64 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани във вечерна форма на обучение 

Такса за един учебен семестър индивидуална форма на обучение: 1794.64 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в индивидуална форма на обучение 

Такса за един учебен семестър самостоятелна форма на обучение: 1794.64 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в самостоятелна форма на обучение 

 

8130301 Специалност Треньор по джу джицу
 

Такса за един учебен семестър дневна форма на обучение: 1794.64 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в дневна форма на обучение

Такса за един учебен семестър задочна форма на обучение: 1735.28 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в задочна форма на обучение 

Такса за един учебен семестър вечерна форма на обучение: 1794.64 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани във вечерна форма на обучение

Такса за един учебен семестър индивидуална форма на обучение: 1794.64 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в индивидуална форма на обучение

Такса за един учебен семестър самостоятелна форма на обучение: 1794.64 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в самостоятелна форма на обучение

 

8130301 Специалност Треньор по таекуондо
 

Такса за един учебен семестър дневна форма на обучение: 1794.64 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в дневна форма на обучение

Такса за един учебен семестър задочна форма на обучение: 1735.28 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в задочна форма на обучение

Такса за един учебен семестър вечерна форма на обучение: 1794.64 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани във вечерна форма на обучение

Такса за един учебен семестър индивидуална форма на обучение: 1794.64 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в индивидуална форма на обучение

Такса за един учебен семестър самостоятелна форма на обучение: 1794.64 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в самостоятелна форма на обучение

 

За всички специалности от Професия „Треньор“ се изисква кандидатите да са се занимавали и да имат опит в съответният вид спорт.
 

813050 ПРОФЕСИЯ ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС

8130301 Специалност Фитнес


 

Такса за един учебен семестър дневна форма на обучение: 1794.64 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в дневна форма на обучение 

Такса за един учебен семестър задочна форма на обучение: 1735.28 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в задочна форма на обучение 

Такса за един учебен семестър вечерна форма на обучение: 1794.64 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани във вечерна форма на обучение 

Такса за един учебен семестър индивидуална форма на обучение: 1794.64 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в индивидуална форма на обучение 

Такса за един учебен семестър самостоятелна форма на обучение: 1794.64 лева

За учебната 2019/2020 година обявяваме 20 места за прием на колежани в самостоятелна форма на обучение 

Изискване към кандидатите е да имат общи познания в областта на фитнеса.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението в колежа е с продължителност 2 учебни години, като всяка от тях е разделена на два учебни семестъра, общо  четири семестъра.

Обучението в редовна форма се осъществява по седмично разписание. Оценяването на знанията на колежаните е въз основа на текущо оценяване по всеки учебен предмет и оформяне на срочни и годишни оценки.

Обучението в задочна форма преподаването на учебното съдържание се организира в очни занятия за всеки учебен семестър. Оценяването на знанията на колежаните е чрез полагане на изпити по учебните предмети за съответния учебен семестър.

Обучението във вечерна форма се се осъществява по седмично разписание от 17.00 до 21.00 часа. Оценяването на знанията на колежаните е въз основа на текущо оценяване по всеки учебен предмет и оформяне на срочни и годишни оценки.

Обучението в индивидуална форма се осъществява със самоподготовка консултации и семестриални изпити.

Обучението в самостоятелна форма на обучение се осъществява със самоподготовка и явяване на годишни изпити.

След приключване на обучението колежаните полагат държавни изпити по теория на професията/специалността и по практика на професията/специалността. Придобитата професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация за придобита IV-та степен на професионална квалификация по съответната професия/специалност.

ИЗДАВАНЕ НА EUROPASS СЕРТИФИКАТ

Еuropass Сертификат се издава след попълнено писменно заявление, към свидетелството за професионална квалификация на колежанина. 

Цените за издаването на този документ са:

Europass сертификат на български език от 287,50 лева за един брой Europass сертификат.

Europass сертификат на: английски;френски;немски;испански;италиански;руски;

гръцки;турски;сръбски;хърватски;македонски;румънски;

чешки;португалски;словашки;полски;унгарски езици от 345.00 лева за един брой Europass сертификат.

Europass  сертификат на: холандски,шведски,датски и арабски езици от 367,50 лева за един брой Europass сертификат.

 

 

 

Прием

Новини

Осигуряване на общежитие

08.03.2019

Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" осигурява на своите колежани, които не са от София, възможност за ползване на стая с две легла или единична стая в общежитието на Департамент за езиково обучение - ИЧС.Базата се ползва от колежаните по време на занятия в колежа и изпитни сесии. Цените са преференциални. Настаняването се извършва, след представяне на Уверение, издадено от колежа!


 

Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" разшири формите на обучение.

08.03.2019

От началото на 2019 година Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" предлага обучение в редовна; задочна, вечерна, индивидуална и самостоятелна форми на обучение.Увеличаването на възможностоте за обучение в горепосочените форми дава възможност на колежаните да планират и структурират времето си според тяхната заетост и възможности.Това дава по-голям достъп до предлаганите програми за обучение в Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност". 


 

Започна записването за новата учебна 2019-2020 година

06.03.2019

Уважаеми кандидат-колежани, цените както и цялата информация относно кандидатстването и записването ви в Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" можете да намерите в нашият сайт като отидете на  "ПРИЕМ". Ако се интересувате от модулите в програмите ни за обучение, и изучаваните предмето по професии и специалности, отидете на съответната професия и кликнете възху нея.

 


 
УниКредит Булбанк Токуда Болница Спортмед Център BGtop