Уеб сайт на Международни услуги за охрана и сигурност Охранителна дейност
www.isps-bg.com
Уеб сайт на Център за професионално обучение към фирма Международни услуги за охрана и сигурност
www.isps-education.com
Официален регистър на частните професионални колежи на МОН
Резултати от изпити Графици
БГБГ | EN EN Facebook.com
Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност”

Услуги

Начало » Услуги

От учебната 2013-2014 година Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност“ предлага професионално обучение в редовна и в задочна форма, на обучение, след завършено средно образование, по следните професии и специалности:

• Професия „Охранител”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

• Професия „Парамедик”, специалност „ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПОСТРАДАЛИ И БОЛНИ ХОРА, ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ И АСИСТИРАНЕ НА ЛЕКАРЯ В СПЕШНАТА ПОМОЩ

• Професия „Спортен масажист”, специалност „СПОРТЕН МАСАЖ

• Професия „Инструктор по фитнес”, специалност „ФИТНЕС

• Професия „Треньор”, специалност „По вид спорт – СПОРТНА СТРЕЛБА

• Професия „Треньор”, специалност „По вид спорт – КАРАТЕ-КИОКУШИН

• Професия „Треньор”, специалност „По вид спорт – ДЖУ ДЖИЦУ

• Професия „Треньор”, специалност „По вид спорт – ТАЕКУОНДО

Обучението е с продължителност 2 години и завършва с придобиване на най-високата – Четвърта степен на професионална квалификация по изучаваната професия и специалност. Придобитата професионална квалификация е международно призната и се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация. Към свидетелството, при заявено желание от притежателя му, се издава EUROPASS-приложение на български и на английски езици.

Постигнати са договорености с висши учебни заведения в София и други университетски центрове за признаване на част от колежанското обучение за обучение по отделни дисциплини в бакалавърска степен на съответното професионално направление във висшето учебно заведение.

Високата научна подготовка и постиженията на нашите преподаватели в професионалните области, в които работят, както и съвременните материални условия за обучение, които предоставяме на колежаните, са гаранция за успешно и качествено професионално обучение в Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност“.

Новини

Осигуряване на общежитие

08.03.2019

Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" осигурява на своите колежани, които не са от София, възможност за ползване на стая с две легла или единична стая в общежитието на Департамент за езиково обучение - ИЧС.Базата се ползва от колежаните по време на занятия в колежа и изпитни сесии. Цените са преференциални. Настаняването се извършва, след представяне на Уверение, издадено от колежа!


 

Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" разшири формите на обучение.

08.03.2019

От началото на 2019 година Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" предлага обучение в редовна; задочна, вечерна, индивидуална и самостоятелна форми на обучение.Увеличаването на възможностоте за обучение в горепосочените форми дава възможност на колежаните да планират и структурират времето си според тяхната заетост и възможности.Това дава по-голям достъп до предлаганите програми за обучение в Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност". 


 

Започна записването за новата учебна 2019-2020 година

06.03.2019

Уважаеми кандидат-колежани, цените както и цялата информация относно кандидатстването и записването ви в Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" можете да намерите в нашият сайт като отидете на  "ПРИЕМ". Ако се интересувате от модулите в програмите ни за обучение, и изучаваните предмето по професии и специалности, отидете на съответната професия и кликнете възху нея.

 


 
УниКредит Булбанк Токуда Болница Спортмед Център BGtop